ปัญหาข้อต่อขากรรไกร

บทสรุปเรื่อง การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร การรักษาตามอาการ

บทสรุปเรื่อง การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร การรักษาตามอาการ 1.เพื่อ รักษาอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ, อาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและข้อต่อ2.เพื่อ รักษาอาการอาการปวด ไมเกรน Migraine headaches โดยไม่ใช้ยา3.เพื่อขจัด อาการ clicking (ในกรณีที่พยาธิสภาพ ยังไม่พัฒนาไปอยู่ในขั้นที่ไม่สามารถรักษาได้)4.เพื่อเพิ่มการไหลเวียน ...
ทันตกรรมจัดฟัน

The Bangkok Splint บางกอก สปลิ้นท์ สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อขากรรไกร

The Bangkok Splint บางกอก สปลิ้นท์ สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อขากรรไกร เราคือ Clinic เฉพาะทาง รักษาความผิดปกติของ ข้อต่อขากรรไกร รักษาทันตกรรมจัดฟัน แก้ไขการสบฟัน ผลงานของคุณหมอทุกท่านหวังว่ายิ้มสวยและเคี้ยวได้  หลายท่านหลังจากไปจัดฟันมาแล้วได้ยิ้มสวยสมใจ  ...
The Bangkok Splint
ทันตกรรมจัดฟัน

The Bangkok Splint (บางกอก สปลิ้นท์)

The Bangkok Splint (บางกอก สปลิ้นท์) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติ ของข้อต่อขากรรไกร และอาการปวดศีรษะแบบไมเกรน ใช้วางอยู่บนฟันล่าง จึงเรียกกันว่า สปลิ้นท์ ฟันล่างสปลิ้นท์ แปลเป็นภาษาไทยว่าเบาะรองฟันซึ่งไม่ค่อยจะตรงตามความหมายที่แท้จริงนัก สปลิ้นท์ มีหลายชนิด แต่ ...

Posts navigation