16 The Bangkok Splint
SOS Study Club

The Bangkok Splint บางกอก สปลิ้นท์ เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติ

The Bangkok Splint บางกอก สปลิ้นท์ การที่คนไข้มีเสียง clicking ขณะอ้าปาก-หุบปากนั้น แสดงว่า สัญญาณอันตราย (Alarm) ดังขึ้นแล้ว เป็นสัญญาณที่บอกว่า พยาธิสภาพเกิดขึ้นแล้ว หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ...
SOS Study Club

แพทย์และนักกายภาพบำบัดรักษาทุกข้อในร่างกายมนุษย์ ยกเว้นข้อต่อขากรรไกร

แพทย์และนักกายภาพบำบัดรักษาทุกข้อในร่างกายมนุษย์ ยกเว้นข้อต่อขากรรไกร จม เปิดผนึก 2022.01.19 แพทย์และนักกายภาพบำบัดรักษาทุกข้อในร่างกายมนุษย์ ยกเว้นข้อต่อขากรรไกร (Temporo-Mandibular Joints) ทันตแพทย์ควรรักษาเฉพาะ ข้อต่อขากรรไกร ข้อเดียวเท่านั้น แต่น่าเห็นใจที่ทันตแพทย์ส่วนมากใช้วิธีการรักษาทางทันตกรรมแบบเดิม ๆ เท่านั้น ...