SOS Study Club

TMD ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

สมาคมทันตแพทยศาสตร์ศึกษา แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านร่วมสัมมนาวิชาการ TMD ไม่รู้ไม่ได้แล้ว โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 7 – 8 สิงหาคม 2567 ณ ห้อประชุมชั้น ...
The Bangkok Splint
SOS Study Club

The Bangkok Splint (Update 2024)

Bangkok Splint บางกอก สปลิ้นท์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร และอาการปวดศีรษะแบบไมเกรน ใช้วางอยู่บนฟันล่าง จึงเรียกกันว่า สปลิ้นท์ ฟันล่าง สปลิ้นท์ แปลเป็นภาษาไทยว่าเบาะรองฟันซึ่งไม่ค่อยจะตรงตามความหมายที่แท้จริงนัก สปลิ้นท์ มีหลายชนิด แต่ ...
16 The Bangkok Splint
SOS Study Club

The Bangkok Splint บางกอก สปลิ้นท์ เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติ

The Bangkok Splint บางกอก สปลิ้นท์ การที่คนไข้มีเสียง clicking ขณะอ้าปาก-หุบปากนั้น แสดงว่า สัญญาณอันตราย (Alarm) ดังขึ้นแล้ว เป็นสัญญาณที่บอกว่า พยาธิสภาพเกิดขึ้นแล้ว หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ...
SOS Study Club

แพทย์และนักกายภาพบำบัดรักษาทุกข้อในร่างกายมนุษย์ ยกเว้นข้อต่อขากรรไกร

แพทย์และนักกายภาพบำบัดรักษาทุกข้อในร่างกายมนุษย์ ยกเว้นข้อต่อขากรรไกร จม เปิดผนึก 2022.01.19 แพทย์และนักกายภาพบำบัดรักษาทุกข้อในร่างกายมนุษย์ ยกเว้นข้อต่อขากรรไกร (Temporo-Mandibular Joints) ทันตแพทย์ควรรักษาเฉพาะ ข้อต่อขากรรไกร ข้อเดียวเท่านั้น แต่น่าเห็นใจที่ทันตแพทย์ส่วนมากใช้วิธีการรักษาทางทันตกรรมแบบเดิม ๆ เท่านั้น ...

Posts navigation