เคสตัวอย่าง

PT. PSV Class III Tx Summary

การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรที่เป็นผลมาจากการสบฟันที่ผิดปกติ มีฟันเก และฟันล่างครอบฟันบน การรักษาทำโดยการถอนฟันกรามน้อยซี่ที่ 2 (PM 2) จำนวน 4 ซี่

 

Comments are closed.

0 %