ทันตกรรมจัดฟัน

Trauma from Class III Occlusion (Under bite)

Trauma from Class III Occlusion (Under bite)

การสบฟันกระแทกในกรณีฟันล่างครอบฟันบนทำให้เกิดปัญหาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (Rocking of the mandible)

Comments are closed.

0 %