ปัญหาข้อต่อขากรรไกร

รับแก้ไขปัญหาการจัดฟันที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง….

The SOS Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Study Club รับแก้งานที่พัง ๆ พร้อมปัญหา TMD แก้ไม่ตก จบไม่ลง เราต้องการกู้ชื่อวิชาชีพ ...
เสียง Clicking มาจากไหน
ปัญหาข้อต่อขากรรไกร

เสียง Clicking มาจากไหน ?

ตอบคำถาม เกี่ยวกับท่านที่มี ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรแล้ว (TMD) ถาม: เสียง Clicking มาจากไหน ? ตอบ: เสียง Clicking มาจากการสบฟันที่ผิดปกติ (Malocclusion) ถาม: ...
Class III Orthopedic Early Tx
ปัญหาข้อต่อขากรรไกร

การเปลี่ยนแปลง การเสื่อมภายใน ของข้อต่อขากรรไกร ที่ไม่ได้รับการรักษา Internal Derangements

Internal Derangements เมื่อมีการสูญเสียความสมดุลย์ ในระบบบดเคี้ยว เช่น การถอนฟันกรามออกไปโดยไม่ได้รับการใส่ฟันทดแทน ฟันข้างเคียง และฟันตรงข้ามจะเคลื่อนเข้ามาสู่ที่ว่างนี้ ทำให้เกิดการสบกระแทก ส่งแรงเข้าสู่ข้อต่อขากรรไกร เมื่อไม่ได้รับการรักษา จะเกิดการเปลี่ยนแปลง การเสื่อมภายใน ของข้อต่อขากรรไกร ที่หมอนรองกระดูก ...
Class III Orthopedic Early Tx
ปัญหาข้อต่อขากรรไกร

การรักษาไมเกรน (Migraine) โดยไม่ต้องใช้ยา

Migraine Migraine  คืออะไร? Migraine  คืออาการปวดศีรษะข้างเดียว  ทรมานมาก  คุณภาพชีวิตตกต่ำ  ทำงานอ่านหนังสือไม่ได้  อาจมีอาการทางสายตา จากเบลอ ถึงโลกหมุน มองเห็นไม่ชัดเหมือนกับฝันไป การมองเห็นเหมือนคนสายตาสั้น   บางรายมีอาการเวียนศีรษะ  หลายรายมีอาการปวดเมื่อย ...