การนวดแบบออโธเปดิกส์
ปัญหาข้อต่อขากรรไกร

การนวดแบบออโธเปดิกส์ ที่กล้ามเนื้อที่ใช้บดเคี้ยว กล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ และหลัง

คนไข้ทุกคนที่มีความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร จะมีอาการร่วมดังนี้ :อาการเกร็ง หรือเป็นตะคริวของกล้ามเนื้อที่ใช้บดเคี้ยว (Muscle of Mastication) ทำให้อ้าปากไม่ขึ้น หรืออ้าปากได้น้อยเพราะ เขาเหล่านั้นได้ทำการกัดฟันมาแล้วทั้งคืน, ดังนั้นการนวดแบบ ออโธเปดิกส์ (Orthopedic Massage) เพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้ ...
16 The Bangkok Splint
ปัญหาข้อต่อขากรรไกร

The Bangkok Splint บางกอก สปลิ้นท์ เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติ

The Bangkok Splint บางกอก สปลิ้นท์ การที่คนไข้มีเสียง clicking ขณะอ้าปาก-หุบปากนั้น แสดงว่า สัญญาณอันตราย (Alarm) ดังขึ้นแล้ว เป็นสัญญาณที่บอกว่า พยาธิสภาพเกิดขึ้นแล้ว หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ...
ปัญหาข้อต่อขากรรไกร

แพทย์และนักกายภาพบำบัดรักษาทุกข้อในร่างกายมนุษย์ ยกเว้นข้อต่อขากรรไกร

แพทย์และนักกายภาพบำบัดรักษาทุกข้อในร่างกายมนุษย์ ยกเว้นข้อต่อขากรรไกร จม เปิดผนึก 2022.01.19 แพทย์และนักกายภาพบำบัดรักษาทุกข้อในร่างกายมนุษย์ ยกเว้นข้อต่อขากรรไกร (Temporo-Mandibular Joints) ทันตแพทย์ควรรักษาเฉพาะ ข้อต่อขากรรไกร ข้อเดียวเท่านั้น แต่น่าเห็นใจที่ทันตแพทย์ส่วนมากใช้วิธีการรักษาทางทันตกรรมแบบเดิม ๆ เท่านั้น ...
เสียง Clicking มาจากไหน
ปัญหาข้อต่อขากรรไกร

เสียง Clicking มาจากไหน ?

ตอบคำถาม เกี่ยวกับท่านที่มี ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรแล้ว (TMD) ถาม: เสียง Clicking มาจากไหน ? ตอบ: เสียง Clicking มาจากการสบฟันที่ผิดปกติ (Malocclusion) ถาม: ...
Class III Orthopedic Early Tx
ปัญหาข้อต่อขากรรไกร

การเปลี่ยนแปลง การเสื่อมภายใน ของข้อต่อขากรรไกร ที่ไม่ได้รับการรักษา Internal Derangements

Internal Derangements เมื่อมีการสูญเสียความสมดุลย์ ในระบบบดเคี้ยว เช่น การถอนฟันกรามออกไปโดยไม่ได้รับการใส่ฟันทดแทน ฟันข้างเคียง และฟันตรงข้ามจะเคลื่อนเข้ามาสู่ที่ว่างนี้ ทำให้เกิดการสบกระแทก ส่งแรงเข้าสู่ข้อต่อขากรรไกร เมื่อไม่ได้รับการรักษา จะเกิดการเปลี่ยนแปลง การเสื่อมภายใน ของข้อต่อขากรรไกร ที่หมอนรองกระดูก ...
Class III Orthopedic Early Tx
ปัญหาข้อต่อขากรรไกร

การรักษาไมเกรน (Migraine) โดยไม่ต้องใช้ยา

Migraine Migraine  คืออะไร? Migraine  คืออาการปวดศีรษะข้างเดียว  ทรมานมาก  คุณภาพชีวิตตกต่ำ  ทำงานอ่านหนังสือไม่ได้  อาจมีอาการทางสายตา จากเบลอ ถึงโลกหมุน มองเห็นไม่ชัดเหมือนกับฝันไป การมองเห็นเหมือนคนสายตาสั้น   บางรายมีอาการเวียนศีรษะ  หลายรายมีอาการปวดเมื่อย ...