การรักษา ออโธเปดิกส์ (Jaw Orthopedics)ไม่ใช่ ทันตกรรม
ตอบจดหมาย

การการรักษา ออโธเปดิกส์ (Jaw Orthopedics)ไม่ใช่ ทันตกรรม

J.A.   Fri, Oct 22, 6:58 PM (22 hours ago) เรียนคุณหมอชวาลที่เคารพ ดิฉันมีปัญหาข้อต่อขากรรไกรมาสองปีกว่าแล้ว เริ่มเป็นด้วยอาการอ้าปากแล้วมีเสียงดังคลิ๊ก ยังไม่ปวด สอบถามทันตแพทย์คลีนิคที่รักษาประจำ ท่านแนะนำให้ไปพบทันตแพทย์เฉพาะทางและกรุณาทำใบส่งตัวไปพบอาจารย์หมอส. ดิฉันก็พยายามติดต่อไปที่คณะทันตฯ ม…. แต่คณะฯ ปิดรับคนไข้ยาวเป็นช่วงๆ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า รอเป็นปีกว่าจะได้เริ่มเข้าไปทำบัตรและตรวจครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2021 แต่ก็ได้รับแค่การตรวจทั่วไปกับขูดหินปูนและนัดพบอ. ...

Posts navigation