ตอบจดหมาย

แพทย์และนักกายภาพบำบัดรักษาทุกข้อในร่างกายมนุษย์ ยกเว้นข้อต่อขากรรไกร

แพทย์และนักกายภาพบำบัดรักษาทุกข้อในร่างกายมนุษย์ ยกเว้นข้อต่อขากรรไกร จม เปิดผนึก 2022.01.19 แพทย์และนักกายภาพบำบัดรักษาทุกข้อในร่างกายมนุษย์ ยกเว้นข้อต่อขากรรไกร (Temporo-Mandibular Joints) ทันตแพทย์ควรรักษาเฉพาะ ข้อต่อขากรรไกร ข้อเดียวเท่านั้น แต่น่าเห็นใจที่ทันตแพทย์ส่วนมากใช้วิธีการรักษาทางทันตกรรมแบบเดิม ๆ เท่านั้น ไม่ยอมเปลี่ยนแนวคิดเก่า ๆ ดังนั้นความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (Temporo-Mandibular Disorders) จึงรักษาไม่หายขาดหรือได้ผลลัพธ์ต่ำความที่ควรจะเป็น หลักสูตรในมหาวิทยาลัยของรัฐก็ไม่เปลี่ยน วิธีการรักษา ...

Posts navigation