ทันตกรรมจัดฟันบทความวิชาการเกี่ยวกับคลีนิก

The Bangkok Splint (บางกอก สปลิ้นท์)

The Bangkok Splint (บางกอก สปลิ้นท์)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติ ของข้อต่อขากรรไกร และอาการปวดศีรษะแบบไมเกรน ใช้วางอยู่บนฟันล่าง จึงเรียกกันว่า สปลิ้นท์ ฟันล่าง
สปลิ้นท์ แปลเป็นภาษาไทยว่าเบาะรองฟันซึ่งไม่ค่อยจะตรงตามความหมายที่แท้จริงนัก สปลิ้นท์ มีหลายชนิด แต่ บางกอกสปลิ้นท์เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ใช้หลักการทางออโธเปดิกส์ Orthopedics ในการออกแบบ เรียกว่าการรักษาระยะที่หนึ่ง Phase I Treatment หรือ Orthopedic Phase
ผู้ออกแบบคือ ทพ. ชวาล สมศิริ ในปี 1982 ณ.แผนกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟริท ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ซึ่งต่อมาท่านได้รับวุฒิบัตร Diplomate German Board of Dentofacial Orthopedics

Comments are closed.

0 %