ทันตกรรมจัดฟัน

ข้อปฏิบัติภายหลังการถอนฟัน ถอนฟันปกติและฟันคุด

ข้อปฏิบัติภายหลังการถอนฟัน – ถอนฟันปกติ หลังการถอนฟัน ห้ามพูดคุยหรือรับโทรศัพท์ เพราะจะทำให้ผ้าก๊อซหลุดจากที่เดิมและเลือดออกไม่หยุด กัดผ้าก๊อซให้แน่น ถ้าผ้าก๊อซชุ่มท่านสามารถเปลี่ยนผ้าก๊อซใหม่ ได้ ( แต่ไม่จำเป็น เพราะผ้าก๊อซที่ชุ่มก็ใช้ห้ามเลือดได้เช่นกัน) ห้ามบ้วนน้ำหลังจากถอนฟันไปแล้ว 2-5 ชั่วโมง ...