ทันตกรรมจัดฟัน

สรุปการรักษา (Time line) ทางออโธเปดิกส์ต่อกระดูกขากรรไกรบน ในกรณีการสบฟันแบบ ฟันล่างครอบฟันบน ในเด็ก “โดยไม่ต้องศัลยกรรม”

0 %