ปัญหาข้อต่อขากรรไกร

Conclusion of the Class III Orthodontics early Tx Time line (Th)

สรุปการรักษา (Time line) ทางออโธเปดิกส์ต่อกระดูกขากรรไกรบน ในกรณีการสบฟันแบบ ฟันล่างครอบฟันบน ในเด็ก “โดยไม่ต้องศัลยกรรม

….

Comments are closed.

0 %