เกี่ยวกับคลีนิกเนื้อหาทั่วไป

เกี่ยวกับคลินิก

ABOUT THE CENTER We are proud to introduce you our DENTAL & JAW JOINT (TMD) CENTER, located in Jaeng Wattana area. The center was built up according to the modern concepts and high standard of German and North American dental practices. Sterilization process is based on TUEV and ADA regulations..
We provide the following treatments : 1. Orthodontic Treatment (Braces)
2. Surgical Orthodontic Treatment
3. Treatment of TMJ Problems / TMD
4. Early Orthopedics-Orthodontic Treatment for Children
5. Treatment of Gum Diseases
6. Tooth Extraction


ทันตแพทย์ ชวาล สมศิริ

ทันตแพทย์ ชวาล สมศิริ

ทันตแพทย์ ชวาล สมศิริ

พ.ศ. 2518
วท.บ., ทบ. ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
พ.ศ. 2525
Diplomate, German Board of Dentofacial Orthopedics
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน และ ออโธเปดิกส์ ของขากรรไกร
ทันตแพทยสภา, รัฐเฮสเซน, เยอรมนี
พ.ศ. 2525 – 2537
Assistant Medical Director (Oberarzt), Senior Staff
อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแฟรงเฟิร์ต เยอรมนี.

ที่ปรึกษาและหัวหน้าคณะทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา

  • ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อขากรรไกร
  • การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
  • การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า.

เอกสาร-วุฒิบัตร

Comments are closed.

The Bangkok Splint ทันตกรรมจัดฟัน

The Bangkok Splint (บางกอก สปลิ้นท์)

The Bangkok Splint (บางกอก สปลิ้นท์) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติ ของข้อต่อขากรรไกร และอาการปวดศีรษะแบบไมเกรน ใช้วางอยู่บนฟันล่าง จึงเรียกกันว่า สปลิ้นท์ ฟันล่างสปลิ้นท์ แปลเป็นภาษาไทยว่าเบาะรองฟันซึ่งไม่ค่อยจะตรงตามความหมายที่แท้จริงนัก สปลิ้นท์ มีหลายชนิด แต่ ...
เกี่ยวกับคลีนิก

แผนที่

Orthodontic and TMD Center : ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันและข้อต่อขากรรไกรทำฟัน จัดฟัน แก้ไขปัญหาการสบฟัน, ปวดกราม, มีเสียงคลิกเวลาอ้าปากหุบปาก https://m.me/OrthodonticTMD 02-574-0555, 02-574-6556 Google : ...
0 %