เกี่ยวกับคลีนิก

ทันตแพทย์ ชวาล สมศิริ

ทันตแพทย์ ชวาล สมศิริ

ทันตแพทย์ ชวาล สมศิริ

พ.ศ. 2518
วท.บ., ทบ. ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
พ.ศ. 2525
Diplomate, German Board of Dentofacial Orthopedics วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน และ ออโธเปดิกส์ ของขากรรไกร ทันตแพทยสภา, รัฐเฮสเซน, เยอรมนี
พ.ศ. 2525 – 2537
Assistant Medical Director (Oberarzt), Senior Staff
อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแฟรงเฟิร์ต เยอรมนี.
ที่ปรึกษาและหัวหน้าคณะทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา
  • ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อขากรรไกร
  • การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
  • การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า.

เอกสาร-วุฒิบัตร

Leave a reply

Your email address will not be published.

0 %