ปัญหาข้อต่อขากรรไกร

บทสรุปเรื่อง การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร การรักษาตามอาการ

บทสรุปเรื่อง การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร การรักษาตามอาการ

1.เพื่อ รักษาอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ, อาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและข้อต่อ
2.เพื่อ รักษาอาการอาการปวด ไมเกรน Migraine headaches โดยไม่ใช้ยา
3.เพื่อขจัด อาการ clicking (ในกรณีที่พยาธิสภาพ ยังไม่พัฒนาไปอยู่ในขั้นที่ไม่สามารถรักษาได้)
4.เพื่อเพิ่มการไหลเวียน ของระบบเส้นโลหิตฝอย (capillary system) ที่อยู่ด้านหลังของหัวข้อต่อขากรรไกรจะทำให้ การหาย healing โดยธรรมชาติเร็วขึ้น

Comments are closed.

0 %