SOS Study Clubตอบจดหมายทันตกรรมจัดฟันบทความวิชาการปัญหาข้อต่อขากรรไกร

แพทย์และนักกายภาพบำบัดรักษาทุกข้อในร่างกายมนุษย์ ยกเว้นข้อต่อขากรรไกร

แพทย์และนักกายภาพบำบัดรักษาทุกข้อในร่างกายมนุษย์ ยกเว้นข้อต่อขากรรไกร

จม เปิดผนึก 2022.01.19
แพทย์และนักกายภาพบำบัดรักษาทุกข้อในร่างกายมนุษย์ ยกเว้นข้อต่อขากรรไกร (Temporo-Mandibular Joints) ทันตแพทย์ควรรักษาเฉพาะ ข้อต่อขากรรไกร ข้อเดียวเท่านั้น

แต่น่าเห็นใจที่ทันตแพทย์ส่วนมากใช้วิธีการรักษาทางทันตกรรมแบบเดิม ๆ เท่านั้น ไม่ยอมเปลี่ยนแนวคิดเก่า ๆ ดังนั้นความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (Temporo-Mandibular Disorders) จึงรักษาไม่หายขาดหรือได้ผลลัพธ์ต่ำความที่ควรจะเป็น
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยของรัฐก็ไม่เปลี่ยน วิธีการรักษา ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ต้องใช้การรักษาทาง Orthopedics เท่านั้น

ลองอ่าน website ของผมให้ละเอียดซิครับ www.orthotmd.com จะพบว่ามันคือหลักการใหม่ที่คุณไม่ได้เรียนมา แต่สำหรับผม มันคือผลผลิตที่นำมาใช้จาก Researches ที่ผมทำไว้ ที่ Frankfurt University Clinic เมื่อปี 1982 แล้ว

Maxilla และ Mandible

Maxilla และ Mandible มีความสัมพันธ์ต่อกันโดยการสบฟัน Articular Disc, Capsular ligaments และ Muscles of Mastication การรักษาโดย Phase I Orthopedic phase คือการจัดข้อต่อขากรรไกรให้เข้าที่ แต่มันเกิดขึ้นเร็วมาก รวมทั้ง MIGRAINE CASES การปรับตัวของฟันตามไม่ทัน คนไข้จึงต้องให้การรักษาโดย Phase II Orthodontic phase ทันตกรรมจัดฟัน นอกจาก Orthodontics แล้วเราอาจต้องทำ Extraction, Surgical-Orthodontics, Selective Grinding, Composite build up และ Overlay Denture ให้ระบบเสถียร กลับสู่ดุลยภาพ หรือ สมดุล สามารถทำงานได้เหมือนเดิม

ทพ. ชวาล สมศิริ

 

Comments are closed.

0 %