เคสตัวอย่าง

Early Class III Tx.(Ben.2018) การรักษาการสบฟัน ที่ฟันล่างครอบฟันบนโดยไม่ต้องศัลยกรรม

Leave a reply

Your email address will not be published.

0 %