ทันตกรรมจัดฟันบทความวิชาการปัญหาข้อต่อขากรรไกรเนื้อหาทั่วไป

การนวดแบบออโธเปดิกส์ ที่กล้ามเนื้อที่ใช้บดเคี้ยว กล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ และหลัง

คนไข้ทุกคนที่มีความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร จะมีอาการร่วมดังนี้ :
อาการเกร็ง หรือเป็นตะคริวของกล้ามเนื้อที่ใช้บดเคี้ยว (Muscle of Mastication) ทำให้อ้าปากไม่ขึ้น หรืออ้าปากได้น้อยเพราะ เขาเหล่านั้นได้ทำการกัดฟันมาแล้วทั้งคืน, ดังนั้นการนวดแบบ ออโธเปดิกส์ (Orthopedic Massage) เพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้ เรียกว่าการนวดแบบกดจุด (Pin Point)

อาการเกร็ง หรือเป็นตะคริวของกล้ามเนื้อที่คอ ไหล่ และหลัง ทำให้มีอาการตึงและ ปวดที่กล้ามเนื้อดังกล่าว ทำให้เคลื่อนไหวได้น้อย ไม่สะดวก เขาเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดความตึง (Tension) มาจากกล้ามเนื้อที่ใช้บดเคี้ยว (Muscle of Mastication)

การนวดแบบออโธเปดิกส์ Orthopedic Massage Technique หรือการนวดแบบกดจุด (Pin Point Massage) ได้รับการพัฒนาโดย ทพ.ชวาล สมศิริ ตั้งแต่ปี 1990
นวดบ่อยแค่ไหน? วันละครั้งหลังจากท่านตื่นนอนตอนเช้า
นวดนานกี่นาที? ครั้งละ 15-30 นาที ตามด้วยการประคบอุ่น อีก 15 นาที
นวดถี่แค่ไหน? นวดเมื่อมีอาการ หรือ ตามที่ต้องการ

ทำอย่างไร? ออกแรงกดนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลางของท่าน ให้แน่นลงที่จุดสีน้ำเงิน (คือจุดที่กล้ามเนื้อเป็นตะคริว) ทิ้งไว้ 5-7 วินาที ถ้าคนไข้รู้สึกเจ็บ แสดงว่าท่านกดได้ถูกจุด
อาการเจ็บนี้ คนไข้จะรู้สึก ขณะได้รับการนวดครั้งแรกๆ เมื่อกล้ามเนื้อคลายตัวลงแล้ว จะไม่รู้สึกเจ็บ ท่านอาจจะต้องกดมากกว่า 1-2 ครั้ง

การนวดแบบออโธเปดิกส์ Orthopedic Massage Technique หรือการนวดแบบกดจุด (Pin Point Massage)
ได้รับการพัฒนาโดย ทพ.ชวาล สมศิริ ตั้งแต่ปี 1990
นวดบ่อยแค่ไหน? วันละครั้งหลังจากท่านตื่นนอนตอนเช้า
นวดนานกี่นาที? ครั้งละ 15-30 นาที ตามด้วยการประคบอุ่น อีก 15 นาที
นวดถี่แค่ไหน? นวดเมื่อมีอาการ หรือ ตามที่ต้องการ
ทำอย่างไร? ออกแรงกดนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลางของท่าน ให้แน่นลงที่จุดสีน้ำเงิน (คือจุดที่กล้ามเนื้อเป็นตะคริว) ทิ้งไว้ 5-7 วินาที ถ้าคนไข้รู้สึกเจ็บ แสดงว่าท่านกดได้ถูกจุด
อาการเจ็บนี้ คนไข้จะรู้สึก ขณะได้รับการนวดครั้งแรกๆ เมื่อกล้ามเนื้อคลายตัวลงแล้ว จะไม่รู้สึกเจ็บ ท่านอาจจะต้องกดมากกว่า 1-2 ครั้ง

 

Comments are closed.

0 %