SOS Study Clubทันตกรรมจัดฟันบทความวิชาการ

บางกอก สปลิ้นท์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติ ของข้อต่อขากรรไกร และอาการปวดศีรษะแบบไมเกรน

The Bangkok Splint
บางกอก สปลิ้นท์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติ
ของข้อต่อขากรรไกร และอาการปวดศีรษะแบบไมเกรน ใช้วางอยู่บนฟันล่าง จึงเรียกกันว่า สปลิ้นท์ ฟันล่าง
สปลิ้นท์ แปลเป็นภาษาไทยว่าเบาะรองฟันซึ่งไม่ค่อยจะตรงตามความหมายที่แท้จริงนัก สปลิ้นท์ มีหลายชนิด แต่ บางกอกสปลิ้นท์เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ใช้หลักการทางออโธเปดิกส์ Orthopedics ในการออกแบบ เรียกว่าการรักษาระยะที่หนึ่ง Phase I Treatment หรือ Orthopedic Phase
ผู้ออกแบบคือ ทพ. ชวาล สมศิริ ในปี 1982 ณ.แผนกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟริท ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ซึ่งต่อมาท่านได้รับวุฒิบัตร Diplomate German Board of Dentofacial Orthopedics

The Bangkok Splint
บางกอก สปลิ้นท์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาอะไรได้บ้าง
1. ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร(กราม) มีหลายแบบ
2. Clicking เสียงที่ดังผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรขณะอ้าและหุบปาก (ยกเว้นในระยะท้ายๆของการเสื่อมของข้อต่อฯ) หายทันทีที่ใส่ บางกอก สปลิ้นท์
3. อ้าปากไม่ขึ้น และเมื่อบดเคี้ยวอาหารจะรู้สึกเจ็บ
4. อ้าปากแล้วเบี้ยว ไปมา หรือเบี่ยวไปในทิศเดียว
5. อ้าปากกว้างๆแล้วค้าง หุบเองได้บ้าง หรือ ค้างเลย
6. อาการปวดในข้อต่อฯ และปวดศีรษะแบบไมเกรน จะหายภายใน เวลา 48 ชม. และค่อยๆดีขึ้น ตามลำดับ

The Bangkok Splint
บางกอก สปลิ้นท์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาอะไรได้บ้าง
7. ใช้บรรเทา หรือแก้ไขอาการตะคริวเรื้อรังของกล้ามเนื้อที่ใช้บดเคี้ยวอาหาร กล้ามเนื้อคอ ไหล่ บ่า แผ่นหลัง และกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างของร่างกาย8. ใช้บางกอกสปลิ้นท์ ร่วมกับการนวดแบบ “กดจุด” (Orthopedic Massage) ตามคำแนะนำของ ทพ. ชวาล สมศิริ ร่วมกับการประคบอุ่น ครั้งละ 20 นาที จะได้ผลดีมาก
9. ในคนไข้ที่นอนกัดฟัน สามารถใช้ บางกอกสปลิ้นท์ เพื่อป้องกันการสึกกร่อน ของฟัน และบรรเทาการกรนได้ด้วย
10. อาการต่างๆ ของความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ที่ได้รับการรักษาระยะที่ 1 ด้วยบางกอกสปลิ้นท์แล้วสามารถกลับคืนมาได้ หากท่านทำบางกอกสปลิ้นท์ หาย หรือไม่ใส่ ท่านต้องปรึกษาทพ. เพื่อการรักษาระยะที่ 2

The Bangkok Splint
บางกอก สปลิ้นท์
เนื่องจากการรักษา ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรโดย บางกอกสปลิ้นท์ มุ่งผลการรักษาไปที่การขจัดอาการของข้อต่อฯ ให้มีการเคลื่อนไหวของข้อต่อขากรรไกรในแบบราบรื่นราบเรียบ และไม่มีเสียงดังผิดปกติ (smooth & silent) ไม่มีอาการเจ็บปวด แต่การนี้จะทำให้การสบฟันผิดปกติไป การสบฟันจะไม่เหมือนเดิม อาจเกิดปัญหาในการบดเคี้ยว ในทางทฤษฎีแล้วคนไข้ควรได้รับ การรักษาระยะที่สอง Phase II Treatment เช่น การกรอฟัน เฉพาะจุดเพื่อให้ได้การสบฟันที่มีเสถียรภาพ หรือ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน Orthodontic Phase หรือ ในกรณีที่ยากมากๆ จะเป็นการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับศัลยกรรมขากรรไกร Surgical Orthodontics หรือ การใส่ฟัน Prosthodontics หรือ การเสริมฟันเขี้ยวด้วย วัสดุพิเศษให้มีการสบฟันที่ถูกต้อง หรือคนไข้จะเลือกที่จะอยู่กับ บางกอก สปลิ้นท์ โดยการใส่นอนตลอดไป

The Bangkok Splint
บางกอก สปลิ้นท์
ทพ. ชวาล สมศิริ ไม่แนะนำให้ทำการรักษา TMD โดยใช้ สปลิ้นท์ในฟันบน หรือ สปลิ้นท์อื่นๆ ที่ออกแบบมาโดยมีจุดประสงค์ที่จะป้องกันการนอนกัดฟัน ป้องกันการสึกของเคลือบฟัน มิได้มีการออกแบบ การสร้างเพื่อใช้ในงานออโธเปดิกส์ Orthopedics สปลิ้นท์เหล่านี้ไม่สามารถแก้อาการ Clicking ได้ ทพ. ชวาล สมศิริ ได้ทำการทดสอบ สปลิ้นท์ที่มีการ ออกแบบต่างๆถึง 10 แบบ ในระหว่างปี 1982-1994 ณ.แผนกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟริท ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ผลปรากฏว่าไม่มี สปลิ้นท์ใดเลยที่ให้ผลการรักษา TMD ในทางคลินิกที่เป็นที่น่าพอใจในระยะยาว

Comments are closed.

0 %