การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับศัลยกรรมขากรรไกร
ทันตกรรมจัดฟัน

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับศัลยกรรมขากรรไกร

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน  ร่วมกับศัลยกรรมขากรรไกร SURGICAL ORTHODONTICS การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน คือการจัดระเบียบฟันให้อยู่ในแนวที่ถูกต้องในขากรรไกร การรักษานี้มีขอบเขตจำกัด ได้ผลดีในกลุ่มของคนไข้ที่มีความผิดปรกติที่เกี่ยวกับฟัน (Dental Malocclusion) เท่านั้น และมีความรุนแรงไม่มากนัก แต่ในคนไข้หลายรายที่มีความผิดปกติของขากรรไกรร่วมไปด้วย (Dental and Skeletal Malocclusion) ...