ชี้แจงปัญหาเรื่อง การสบฟันลักษณะที่มีฟันล่างครอบฟันบน เพิ่มเติม
ทันตกรรมจัดฟัน

ปัญหาการสบฟันลักษณะฟันล่างครอบฟันบน

 มีหลายท่านพาบุตรหลาน ที่พบว่า มีความผิดปกติของการสบฟันมาพบผม เพราะมีข่าวคุยต่อๆกันมาว่าผมสามารถทำการให้การรักษาความผิดปกตินี้โดยไม่ต้องทำการผ่าตัด เรื่องนี้ยังมีความเข้าใจที่คลาดเลื่อนนะครับ ผมทำสำเร็จมาหลายรายก็จริง แต่มิได้หมายความว่าผมจะสำเร็จทุกรายนะครับ ที่ต้องทำ 2 ครั้ง (2 ปิดเทอม)ก็มี   เรื่องมีอยู่ว่ามีหลายท่านมาพบผม หรือ ...