ทันตกรรมจัดฟันบทความวิชาการ

ชี้แจงปัญหาเรื่อง การสบฟันลักษณะที่มีฟันล่างครอบฟันบน เพิ่มเติม

ชี้แจงปัญหาเรื่อง การสบฟันลักษณะที่มีฟันล่างครอบฟันบน เพิ่มเติม
การสบฟันลักษณะที่มีฟันล่างครอบฟันบน 

 มีหลายท่านพาบุตรหลาน ที่พบว่า มีความผิดปกติของการสบฟันมาพบผม เพราะมีข่าวคุยต่อๆกันมาว่าผมสามารถทำการให้การรักษาความผิดปกตินี้โดยไม่ต้องทำการผ่าตัด

เรื่องนี้ยังมีความเข้าใจที่คลาดเลื่อนนะครับ ผมทำสำเร็จมาหลายรายก็จริง แต่มิได้หมายความว่าผมจะสำเร็จทุกรายนะครับ ที่ต้องทำ 2 ครั้ง (2 ปิดเทอม)ก็มี  

เรื่องมีอยู่ว่ามีหลายท่านมาพบผม หรือ พาบุตรหลาน ที่พบว่า มีความผิดปกติของการสบฟันมาพบผม ต้องการให้ผมทำการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด เพราะได้ไปปรึกษาที่แผนกทันตกรรมจัดฟันของมหาวิทยาลัยของรัฐ มาแล้วถึง 2 แห่ง คลินิกเอกชนอีกหลายแห่ง ถ้าไม่ได้รับการปฏิเสธ ก็จะได้รับคำแนะนำว่าให้ไปเข้าคิวบ้าง ให้กลับบ้านบ้าง เพราะอายุยังน้อยรอให้การเจริญเติบโตของเด็กหยุดก่อน แล้วค่อยกลับมาตอนอายุ 18-20 แล้วจะได้ทำการจัดฟัน และผ่าตัดเลยทีเดียว  

ปรัชญาการรักษาเช่นนี้ไม่ถูกต้อง ถ้าคอยก็คงจะได้รับการผ่าตัดเป็นส่วนใหญ่ ผมไม่เห็นด้วย เพราะผู้พูดไม่ทราบถึงการรักษาแบบ ออโธเปดิกส์ ของขากรรไกรบน Dentofacial Orthopedics ปกติเด็กจะแสดงการสบฟันที่ผิดปกตินี้ในช่วงอายุ 9-14 ปี เราจะให้ การรักษาแบบที่ 1นี้ ท่านจะเห็นว่าเด็กประเภทนี้ จะมีคางยื่นมากว่าปกติจึงเป็นจุดเรียกความสนใจ แต่หากว่ามองดีๆ ท่านจะพบว่าใบหน้าส่วนกลางจะแบนราบ ในตำแหน่งปีกจมูก นี่คือเครื่องชี้ว่าเราจะต้องกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรบน ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 10-20%  

การรักษาออโธเปดิกส์ของขากรรไกรบน (Dentofacial Orthopedics) เป็นการรักษาที่ใช้แรงขนาด 800-2000 กรัม ซึ่งมากกว่าแรงที่ใช้ในการจัดฟันมาก (25-130 gm) ใช้เวลาการรักษาเพียง ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน และ ประคอง (Retain) อีก 9-11 เดือน มิให้กลับไปสู่ที่เดิม การรักษาออโธเปดิกส์ ของขากรรไกรบนนี้ไม่ได้ผลทุกรายหากปราศจากการร่วมมือของเด็ก และแรงสนับสนุนของผู้ปกครอง เด็กอายุ 14 ปี ความสำเร็จจะลดลงถึง 25-50 %  

การรักษาแบบที่ 1 นี้ ต้องทำการแยกขากรรไกรบนออกก่อน แล้วจึงจะทำการดึงขากรรไกรบนออกมา อาการที่ฟันล่างครอบบน จะหายไปภายในเวลา 4-5 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 50,000.00-70,000.00 ครับ(ทำในเด็ก อายุประมาณ 10 ปีดีที่สุดครับ)  

ผมไม่นิยมการหยุดยั้งการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่าง ผมยึดถือปรัชญาที่ว่า (จาก Researches หลายฉบับ) การเจริญเติบโตของขากรรไกรล่างอยู่ภายใต้อิทธิพลของ พันธุกรรม หยุดยั้งไม่ได้ นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่า เพราะการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่างจะหยุดภายหลังจากที่การเจริญเติบโตของขากรรไกรบนหยุดแล้วหลายปี (If the mandible will grow, let it grow. You just can’t stop it.) และอาจมีปัญหาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรตามมา เกิดเสียงดังผิดปกติขณะ อ้า และหุบปาก (Clicking)  

การรักษาแบบที่ 2 ใช้กับ เด็กที่มีอายุมากขึ้น และมีความประสงค์ที่จะทำการจัดฟัน ทันตแพย์บางท่านอาจแนะนำให้ ทำการรักษาจัดฟัน Orthodontics เป็นการรักษาที่ใช้แรงต่ำเช่น 25-130 gm โดยการถอนฟันแท้ออก ตั้งแต่ 4-8 ซี่ การรักษาประเภทนี้เรียกว่าการรักษาเลี่ยงศัลยกรรม (Camouflage treatment) การักษาแบบนี้มีขอบเขตจำกัด และทำได้เฉพาะ คนไข้ที่มีความผิดปกติระดับต้น หรือปานกลางเท่านั้น การตัดสินใจถอนฟัน แบบ เอาฟันกรามน้อย ซี่แรก(หลังฟันเขี้ยว) หรือซี่ 4 ออก ทั้ง 4 ซี่เป็นการตัดสินใจที่ผิด ซึ่งผมไม่สามารถอธิบาย ณ.ที่นี้ได้  

การรักษาแบบที่ 2 นี้ เราจะทำการดึงฟันบน (ไม่มีผลต่อขากรรไกรบน) ออกมา และปิดที่ว่าง Spaceที่เกิดจากการถอนฟัน อาการที่ฟันล่างครอบบน จะใช้เวลาทำการรักษา นาน 28-38 เดือน หรือมากกว่า ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 60,000.00-90,000.00 ครับ เราทำการรักษาโดยการ ถอนฟัน ฟันกรามน้อย ซี่ที่ 2 (หลังฟันเขี้ยว) หรือซี่ 5 ออก ทั้ง 4 ซี่ หรือไม่ถอนเลยครับ ข้อดีนี้ผมไม่สามารถอธิบายได้ ณ.ที่นี้ครับ

การรักษาแบบที่ 3 ใช้กับ เด็ก อายุ ประมาณ 18 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่อายุ 30 ปี การรักษาจะยากขึ้น กระดูกของคนไข้จะแข็งตัวมากขึ้น การเคลื่อนฟันทำได้ยากขึ้น (ช้าลง) การทำการรักษาจัดฟัน Orthodontics แต่เพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องใช้ศัลยกรรมขากรรไกรร่วมด้วย (โดยทันตแพทย์ และศัลยแพทย์สาขา ศัลยกรรมขากรรไกรเท่านั้น) การรักษาแบบนี้ ในคนไข้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี จะต้องมีการพิจารณาเป็นรายๆไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ต้องเข้ามาเพื่อตรวจรับการปรึกษาที่ 02-574-0555, 02-574-6556, 087-700-9919

Comments are closed.

0 %